Kupittaan siirtolapuutarha pelastettava

9.2.2017

LUKIJOILTA Turun Sanomat 7.2.2017 2:00 8 http://www.ts.fi/mielipiteet/lukijoilta/3177264/Kupittaan+siirtolapuutarha+pelastettava

Kupittaan siirtolapuutarha pelastettava

LUKIJOILTA Turun Sanomat 7.2.2017 2:00 8

Kupittaan siirtolapuutarha on sijainnut paikallaan jo vuodesta 1934. Siirtolapuutarha perustettiin kaupungissa asuvan työväen tarpeisiin, jotta ihmiset saisivat mahdollisuuksia harrastaa vapaa-ajalla viljelyä ja puutarhanhoitoa. Puutarhanhoidolla nähtiin sosiaalisia, yhteisöllisiä sekä kansanterveydellisiä etuja ja toihan viljely aikanaan myös helpostusta elintarvikepulaan.

Suomalaisten siirtolapuutarhojen joukossa Kupittaan siirtolapuutarhan arvokas ominaispiirre liittyy sen sijaintiin kaupungin keskustan välittömässä läheisyydessä. Idylliset pienet mökit, omenapuut, marjapensaat ja muut istutukset ovat osa kulttuurihistoriallisesti tärkeää, edelleen viljely- ja virkistyskäytössä olevaa puutarhaa.

Puutarhan tulevaisuus on ollut moneen otteeseen uhattuna. Vuonna 2013 kaupunginvaltuusto hyväksyi uudistamisohjelmassaan kirjauksen, jonka mukaan ”selvitetään Kupittaan siirtolapuutarhalle uutta mahdollista sijaintipaikkaa, joka sallii monipuolisemman toiminnan ja mahdollisesti toiminnan laajentamisen”.

Vasemmistoliitto ei tätä hyväksynyt, vaan sen sijaan esitti, että Kupittaan siirtolapuutarha säilytetään nykyisessä paikassaan. Tukea muilta puolueilta ei tullut.

 

Yksiselitteistä päätöstä Kupittaan siirtolapuutarhan tulevaisuudesta ei ole tehty. Turku-sopimuspuolueiden tekemä päätös ei suoraan lopeta puutarhaa, mutta on mahdollistanut sen lakkauttamisen valmistelun. Päätöksellä valtaa siirtolapuutarhan tulevaisuudesta on siirretty virkamiehille pois julkisuudesta ja avoimesta poliittisesta päätöksenteosta.

Kupittaan siirtolapuutarhan toimintaedellytyksiä on tietoisesti nakerrettu pitämällä siirtopuutarhan väki epätietoisuudessa puutarhan tulevaisuudesta, sekä lunastamalla mökkejä ja purkamalla niitä. Tämä härski politiikka on lopetettava. Mökkien omistajille on myönnettävä pitkäaikaiset vuokrasopimukset ja kaikki toimet, joilla puutarhaa on yritetty ajaa kohti loppuaan, on lopetettava välittömästi.

Siirtolapuutarhan lakkauttamisen takana on halu tehokkaampaan maankäyttöön alueella. Hyvä kaupunkiympäristö ei kuitenkaan rakennu pelkällä yksisilmäisellä tiivistämisellä ja rakennusneliöiden maksimoinnilla. Ihmisille on jätettävä tilaa hengittää ja sosiaalisesti ja historiallisesti ainutlaatuisia kohteita on vaalittava erityisellä huolella.

Pidetään yhdessä huolta siitä, että vajaan 20 vuoden päästä me turkulaiset saamme yhdessä juhlia Kupittaan siirtolapuutarhan 100-vuotisjuhlaa.

 

Elina Sandelin

Kaupunginvaltuutettu (vas)

Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunnan jäsen