Jäsenkirjeet

Jäsenkirje 2/2018 + KUTSU YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN 31.5.

Kupittaan ryhmäpuutarhayhdistys ry,rek.num 44.801

https://www.kupittaansiirtolapuutarha.fi/

JÄSENKIRJE 2/2018

KOKOUSKUTSU, JÄSENMAKSULASKU

 

 

Hyvää uutta puutarhakautta ja Euroopan kulttuuriperintövuotta 2018!

 

”Siirtolapuutarhaviljelyllä on maassamme yli satavuotinen historia. Niinpä se edustaa elävää kulttuuriperintöä parhaimmillaan. Siksi liitto on lisännyt siirtolapuutarhaviljelyn osaksi Museoviraston ylläpitämää Elävän perinnön kulttuuriwikiä.

Aineeton kulttuuriperintö on elävää perintöä, joka on läsnä ihmisten arjessa ja yltää kaikkialle ihmisen toiminnan muotoihin. Aineettomaan kulttuuriperintöön sisältyy ilmiöitä, jotka elävinä ja muuntuvina säilyvät sukupolvilta toiselle.” Suomen Siirtolapuutarhaliitto ry .https://wiki.aineetonkulttuuriperinto.fi/wiki/Siirtolapuutarhaviljel

”Suomessa vuoden pääteemana on osallisuus kulttuuriperintöön.Yhteisöjä, kansalaisjärjestöjä ja museoita kannustetaan kehittämään uusia toimintamalleja ja kokeilemaan erilaisia tapoja edistää vuorovaikutusta yksilöiden ja yhteisöjen kanssa. Kansallisena tavoitteena on myös lisätä kulttuuriperinnön saavutettavuutta, saatavuutta (mukaan lukien digitaalista) sekä kulttuuriperinnön kestävää käyttöä. Tärkeä näkökulma on kulttuuriperintö kohtaamisten paikkana ja vuoropuhelun välineenä: sosiaalisena voimavarana. Vuoden suojelijana toimii presidentti Tarja Halonen. ”http://www.kulttuuriperintovuosi2018.fi/fi/mista-on-kyse

 

Talkoot ja kokoukset. Osallisuus ja yhteisöllisyys voimavarana

 Yleisessä kokouksesssa päätetttiin lisätä talkoiden määrää seitsemään, joista viisi on velvoittavia. (5 x2t) Talkoosuunnitelma (liite) löytyy myös ilmoitustaululta. Ilmoittaudu kirjaamista varten talkoopäällikölle keskusmajan pihalla  ennen työhön ryhtymistä. Näin talkoolaiset saadaan ohjattua tarkoituksenmukaisesti ennalta suunniteltuihin työtehtäviin. Talkootyö 2t/ mökki/talkookerta.Toivomme että jokaiselle löytyy omien voimavarojen mukaista talkootyötä.Muina kuin talkoopäivinä tehtävistä töistä on neuvoteltava talkoopäällikön kanssa. Jos talkootyövelvoitetta, 5 krt/palsta , ei saa suoritettua puutarhakauden aikana, peritään 20 euron suuruinen talkoomaksu /suorittamaton 2 tunnin talkootyö. (Max: 20x5=100 euroa) Talkootyöstä on vapautettu 80v täyttäneet jäsenet.

---------------------------------------------------------------------------------------

                   KUTSU YLIMÄÄRÄISEEN YLEISKOKOUKSEEN

 

                    Aika: Torstai 31.5. klo 18.00

                    Paikka: Kupittaan siirtolapuutarha, Keskusmaja

 

Asialistalla: -  Kaupunkiympäristötoimialan antamien  maanvuokrasopimusta koskevien vaihtoehtojen esittely. Jäsenistön mielipiteen kartoittaminen.  Yhdistyksen yhtenäinen päätös asiaan liittyen. Muut esille tulevat asiat.  Kokousmateriaali/muistio liitteenä. 

Pullakahvit! Tervetuloa!  Kupittaan ryhmäpuutarhayhdistys ry, hallitus.

-----------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

Palstakohtainen vastuu käytävän hoidosta, rikkaruohojen poisto ja soran levitys. Käytävän keskiosalle ei levitetä  paksulti uutta soraa jotta pyörätuoleja on esteettömämpi työntää. Käytävän leveys on oltava riittävä hälytysajoneuvoille. Orapihlaja-aidat leikattava sen mukaisesti yhtenäisen leveiksi ja korkeiksi jotta palstoille on näkyvyys käytävältä.

Jätehuolto, Roskasäiliö on tarkoitettu puutarhassa syntyvälle polttokelpoiselle päivittäisjätteelle, ei puutarhajätteelle.Muumio-omenoille oma ohjeistus.  EHDOTON KIELTO: rakennusjäte,puutavara, isot oksat, astiat, muovituolit,-pöydät ja muut huonekalut,rautaromu tms isokokoinen ja/tai painava kaatopaikkajäte. Roskiksen viereen EI jätetä mitään. Metalli, lasi ja kartonki omiin jäteastioihin!

 

        WC ja suihku, huolehditaan saniteettitilojen siisteydestä käynnin

         yhteydessä  ja roskien viennistä tarpeen mukaan.

Kompostointi, puutarhajätteet kompostoidaan omalla palstalla.

Syksyn haravointijätteestä ohjeet kesän lopussa ilmoitustaululle.

Oksalavalle vain haketukseen sopivia oksia.

Multaohjeistus ilmoitustaululla.

Orapihlajaoksille ja muille piikikkäille  oma lava ennen juhannusta.

Sora, kesäkuussa, on tarkoitettu  ensisijaisesti käytäville ja yleisille aluaille.

Puutarhan yleiset ohjeistukset:

Kupittaan siirtolapuutarhan käytävät ja yleiset alueet ovat kaupungin avointa  puistoaluetta. Puutarhassa ja palstoilla ovat voimassa taajama-alueen yleiset järjestyssäännöt. Häiriötilanteet, mökkimurrot, ilkivalta: 112, poliisi

 

TAPAHTUMAT

Ravintolapäivä  la 19.5. Siivouspäivä/Kirpputori la 26.5

Yhdistyksen Kuppis Kaffila on avoinna. Leipureita ja kahvilahenkilökuntaa tarvitaan. Ilmoittaudu Maijalle.  Tarkempaa tietoa  tulee ilmoitustaululle. Toivottavasti mahdollisimman moni osallistuu tapahtumiin.

4h nuorten Kesäkahvila

Avajaiset 3.6. Seurataan ilmoitustaulua kahvilan tapahtumista ja tuetaan yritystoimintaa. Kahvila on avoinna kesä-heinäkuun ajan ti, ke ja su klo 14-18.00. Poikkeuksena 1.7. jolloin yhdistyksen kahvila avoinna.

Avoimet Puutarhat -päivä 1.7 klo  12-18.00

Osallistumme valtakunnalliseen puutarhapäivään. Toivomme että  mahdollisimman monen palstan portti on avoinna vierailijoille ja myös mökkeihin olisi mahdollisuus tutustua. Tapahtumaan osallistuvat  palstat merkitään tapahtumaviirein. Ilmoittautumiset puheenjohtajalle  mahdollisimman pian  tai viimeistään 25.5 mennessä  materiaalitilausta varten. Yhdistyksen Kuppis Kaffila on avoinna tapahtuman aikana. Päivän sisällöstä ja aikataulusta tiedotetaan tarkemmin toukokuun aikana ilmoitustaululla /sähköpostitse

Suomen kuvataiteen päivä ti 10.7. Kaarinan taideyhdistys ry järjestää maalaustapahtuman  siirtolapuutarhassa yhteistyössä kanssamme.

Jäsenistön yhteisistä tapahtumista tiedotetaan ilmoitustaululla ja kotisivulla.

 • Petankki,juhannusjuhla, toiminnallinen tapahtuma, retki, syyskauden päättäjäiset/sadonkorjuujuhla. Tervetuloa mukaan!

 

Ilmoitustaululle ja kotisivulle päivittyy puutarhakauden tapahtumia ja tiedotteita.Muistathan ilmoittaa jos yhteystietosi muuttuvat. Hyvää kesää kaikille! Kupittaan ryhmäpuutarhayhdistys ry hallitus, Eija Meriluoto, pj

kupittaansiirtolapuutarha@gmail.com  Krpy 040 4121130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hei kaikki puutarhaväki!

 

Tervetuloa syysvuosikokoukseen la 9.12. klo 14 keskusmajalla.

Kokouksen jälkeen vietämme perinteistä joulujuhlaa.

t. Maija, siht. (43)

 

 

 

Kupittaan ryhmäpuutarhayhdistys ry   rek.num  44.801

http://kupittaansiirtolapuutarha.yhdistysavain.fi


 

JÄSENKIRJEote/lokakuu 2017

     

Syysvuosikokous- ja joulujuhlakutsu

  

Lämmin kiitos toiminnallisesta puutarhakaudesta 2017!

 

TERVETULOA  SYYSVUOSIKOKOUKSEEN

Kupittaan siirtolapuutarhan Keskusmajalle  la 9.12 klo 14.00

 

Palstalaisten osallisuus toiminnan suunnittelussa  ja  toteuttamisessa on ensiarvoisen tärkeää.Yhdistyksen kokous on yhdistyksen ylin päättävä elin ja siinä on puhe- ja äänivalta jokaisella yhdistyksen varsinaisella jäsenellä, 1 ääni/mökki.  Siirtolapuutarha ei voi toimia ilman yhdistystä eikä yhdistys ilman jäseniä.  Toiminnassa sitoudumme yhdistyslakiin, maanvuokrasopimukseen, yleisiin siirtolapuutarhatoiminnan periaatteisiin ja yhteisesti päätettyihin  yhdistyksen sääntöihin ja  toimintatapoihin. Yhteinen vastuu yleisten alueiden kunnossapidosta talkootyöllä  ja jokaisen palstan osalta  on siirtolapuutarhamme elinehto.  Ekologinen puutarhanhoito ja kestävä kehitys  ovat toiminnan perusta  Toiminta yhteistyötahojen kanssa ja   yleisötapahtumat avaavat puutarhan kaiken ikäisille  vierailijoille. Hallitus toivoo jäsenistöltä aktiivisuutta toiminnan kehittämiseen ja toteuttamiseen. Osallistumalla kokoukseen voit vaikuttaa yhdistyksen hallituksen kokoonpanoon ja puutarhan toimintaan.Esityslistalle lisättävät asiat on toimitettava hallitukselle kirjallisesti kuukautta ennen yleistä kokousta.

 

         

Sääntöjen mukainen syyskokouksen asialista

 

 1. Kokouksen avaus

 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi ääntenlaskijaa ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa

 3. Todetaan kokouksen sääntöjen mukainen koollekutsuminen ja päätösvaltaisuus

 4. Hyväksytään kokouksen asialista

 5. Esitetään seuraavan kalenterivuoden toimintasuunnitelma

 6. Päätetään jäsen-ja kannatusjäsenmaksujen suuruudesta

 7. Päätetään hallituksen jäsenten ja muiden toimihenkilöiden sekä toiminnantarkastajien palkkioista

 8. Päätetään hallituksen ehdotuksesta seuraavan kalenterivuoden talousarvioksi

 9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle ja kolme varajäsentä

 10. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja yksi varatoiminnantarkastaja

 11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

 

JOULUJUHLAA vietetään kokouksen jälkeen.  Tarjolla riisipuuroa ja luumukiisseliä,   kahvia/teetä ja joulutorttuja.Ohjelmassa yhteislaulua ja mukavaa yhdessäoloa. Tuo joulupukin säkkiin n. 5 eur arvoinen paketti niin saat  lahjan.

 

     TERVETULOA!

 

       

      Hallituksen puolesta

      

      Eija Meriluoto, pj   

      eija.meriluoto@gmail.com  

      Krpy 0404121130

       

Kupittaan ryhmäpuutarhayhdistys ry

 

JÄSENKIRJEOTE  1/2017 

-VUOSIKOKOUSKUTSU

 

Hyvää SUOMI 100 – puutarhavuotta!

http://suomifinland100.fi/project/puutarhasuomi-100/

Hallituksen järjestäytymiskokous pidettiin 4.1.2017. Saimme mahdollisuuden

kokoontua Turun yliopiston museologian tiloissa. Hallituksen lisäksi paikalla

olleet Sirkku Pihlman,Maarit Heinonen ja Aaja Peura kertoivat v.2017 Piha- ja

Puutarhamessuihin ja kasvikartoitukseen liittyvistä yhteistyösuunnitelmista.

Järjestäytymiskokouksessa valittiin hallituksen varapuheenjohtajaksi Anna-

Maija Tiilikainen ja taloudenhoitajaksi Kirsi Lindström. Sihteeriksi valittiin Maisa

Tamminen joka lupautui jatkamaan tehtävässä vuosikokoukseen asti.

Päätettiin kevätvuosikokouksen ajankohdasta.

 

Kupittaan ryhmäpuutarhayhdistys ry:n sääntömääräinen

Kevätvuosikokous

La 18.3.2017 klo 14.00

Kupittaan siirtolapuutarhan Keskusmaja

Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

 

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat: Kuullaan toimintakertomus ja

hyväksytään tilinpäätös , tuloslaskelma ja tase vuodelta 2016. Lisäksi

asialistalla on toimikuntien esittelyä ja katsaus v. 2017 tapahtumiin sekä

Suomen Siirtolapuutarhaliiton kuulumisia. Valitaan yhdistyksen edustaja,

mielellään hallituksen ulkopuolinen, Sspl:n liittokokoukseen 5-6.8.2017,

Varalan Urheiluopisto, Tampere.

 

TOIMIKUNNAT JA YHTEYSTIEDOT

Hallitus päätti järjestäytymiskokouksessa v. 2017 tarvittavista toimikunnista

ja niiden tehtävistä sekä nimesi vastuuhenkilöt.

 

Ekologinen siirtolapuutarha, opastusta, neuvontaa,

Maritta Danielsson, 040 5394115, danielsson.mar@gmail.com

- puutarhajätteiden hyödyntäminen

- perinnekasvit, perhosten puutarha

- omena- ja luumupuiden oikeaoppinen leikkaaminen ja sadon hyödyntäminen

- suoja-alueen toiminnallinen käyttö, luonnonmukainen puutarha

 

Huvitoimikunta, jäsenille kohdistuvaa virkistystoimintaa

Timo Kolattu, 050 5608631, tkolattu@luukku.com

Pekka Liipola, 0400 578854, pekkaliipola@windowslive.com

– petankki

– kesäretki

– juhannusjuhla

– muinaisstulien yö-tapahtuma

 

Tapahtumatoimikunta

Anna-Maija Tiilikainen, 0504121621, amtiili2013@gmail.com

- Avoimet Portit

- Avoimet Puutarhat

- Ravintolapäivä

- Siivouspäivä

 

Puutarhatoimikunta

Paula Heiska, 0505608632, heiska.paula@gmail.com

-opastusta/neuvontaa kasvien hoidossa ja hedelmäpuiden leikkauksessa

- Piha- ja Puutarhamessut- yhteyshenkilö

 

Koneiden ja kalusteiden kunnossapito

Raimo Tuominen, 040 3526961

 

Talkootöiden ohjaus ja osallistumisten kirjaaminen

Tapani Savelainen. 050 5640803

 

Talkooruokailut

Mari Kivijärvi, 050 3300193

 

Avoimet tapahtumat-kalenteri v.2017

https://kupittaansiirtolapuutarh a.yhdistysavain.f i

Maalis-huhtikuu:

– Piha- ja Puutarha Messut. Turku 31.3-2.4.17

http://www.turunmessukeskus.fi/tapahtuma/piha-puutarha/

– Kaupunginosaviikkojen avajaisjuhla, Kauppatori 22.4

http://kaupunginosaviikot.net/

Toukokuu:

– Knit'n'Tag neulegraffititapahtuma 13.5.17

http://www.taitoaboland.fi/suo/projektit/knit_n_tag_turku/

– Kansainvälinen Ravintolapäivä 20.5.17

https://www.facebook.com/ravintolapaiva/posts/1407126775973229

– Maailman Mehiläispäivä 20.5.17

http://www.mehilaishoitajat.fi/?x118281=2864148

– Valtakunnallinen Siivouspäivä/ kirpputori 27.5.17

http://siivouspaiva.com/

Heinäkuu:

– Avoimet Puutarhat- päivä 2.7.17

http://www.avoimetpuutarhat.fi/

Syyskuu:

– Turun päivää vietetään syyskuun kolmantena sunnuntaina, 17.9

http://kalenteri.turku.fi/events/event-search/field_keywords_et/turun%20paiva-

7794

Lokakuu:

– Vanhusten viikko 1.-8.10.17

– http://www.vtkl.fi/fin/kampanjat/vanhustenpaiva_ja_viikko/

Valtakunnallinen iäkkäiden ulkoilupäivä 5.10.17

http://www.voimaavanhuuteen.fi/ulkoilu/iakkaiden-ulkoilupaiva

 

Lisäyksiä tapahtumakalenteriin:

20.5 Maailman Mehiläispäivä. Hallitus hyväksyi ehdotuksen ja sen mainonnan

https://www.facebook.com/groups/hunaja/?fref=ts

Tapahtumapäivän ohjelma puutarhalla on suunnitteluvaiheessa

.

Kaupunginosaviikot tukii ry: järjestää Kaupunginosaviikkojen avajaisjuhla 22.4..

Puheenjohtaja osallistuu 1.3 pidettävään hakua ja avustuksia koskevaan

infotilaisuuteen. Ohjelmanhaku on käynnissä 15.3 asti Kaupunginosaviikosta ja

avajaisjuhlasta kiinnostuneet: yhteys puh.johtajaan 27.2 mennessä infoon

ilmoittautumista varten.

 

Suomen Siirtolapuutarhaliitto järjestää kokeiluluontoisesti kursseja valtakunnalliseti

neljällä alueella yhteensopivana v.2017 teemaan Monimuotoisuus palstalla.

Kupittaan ryhmäpuutarhayhdistys on saanut Varsinais-Suomen alueella tämän

mahdollisuuden.

 

Hallitus valitsi neljästä vaihtoehdosta kurssin aiheeksi:

Luonnonmukainen tuholaistorjunta palstaviljelmillä

”Kurssin opettajana toimii Leena Luoto, biologi, jolle kasvit ovat työ ja harrastus.

Leena on myös tietokirjailija, ötökkätieto.fi-sivuston äiti sekä mm. radiosta ja

tv:stä tuttu asiantuntija” Liitto kustantaa kurssin liiton jäsenyhdistyksiensä

viljelijöille.Ulkopuolisille kurssimaksu on 10 euroa/henk.Lisätietoja kurssille

ilmoittautumisesta kun ajankohta on sovittu. Kurssi toteutetaan jos osanottajia

on vähintään 20.

 

13.5 saavat jokivarren puut jälleen neulekoristelun.

Knit`n Tag tapahtumasta innostuneet käsityöihmiset:. Ottakaa yhteys

puheenjohtajaan. Tapahtumaan ilmoittautuminen 14.4 mennessä

 

AJANKOHTAISTA ASIAA:

- Ekotiimi on kokoontumut aktiivisesti Maritta Danielssonin johdolla. Kutsu tiimiin ion ollut

nähtävissä ilmoitustaululla. Mukaan ovat tervetulleita kaikki asiasta kiinnostuneet

yhdistyksen jäsenet Lisätietoja Marittalta.

 

Tehty kierrros Aki Männistön kanssa puistoalueella ”suoja-alueen” ekologisen

käyttösuunnitelman merkeissä. Sovittu tapaaminen Mari Helinin kanssa 9.4.

 

 

Ekotiimi on esittänyt raporttinsa 17.2 hallituksen kokouksessa ja toimittanut kiinteistöliikelaitokselle suunnitelman luonnollisesta puistoalueesta. Toiminnasta infoa kevätvuosikokouksessa, kevään jäsenkirjeessä, kotisivuilla ja ilmoitustaululla.

 

Omenapuiden leikkaus on nyt ajankohtaista. Kaikki oksat säilytetään omalla

palstalla odottamassa jatkokäsittelyä/haketusta tai risulavaa. Omenapuiden

leikkauksessa apua tarvitsevat voivat ottaa yhteyttä Maritta Danielssoniin.

 

Yhdistyksen oksaleikkuria voi tiedustella Raimo Tuomiselta.

 

- Puutarhajätteet hyödynnetään ja kompostoidaan omalla palstalla.

9 palstan komposti on suljettu eikä sinne viedä mitään.

 

Piha-ja puutarhamessujen Kupittaan siirtolapuutarhan osastoa suunnitellaan Turun

Yliopiston museologian opiskelijoiden Puutarhakurssin, Sirkku Pihlmanin ja Aaja

Peuran toimesta. Mukana kurssilla ovat yhdistyksen edustajina Paula Heiska ja

Maritta Danielsson. Kurssilaiset ovat tutustuneet puutarhaan.

 

Hallituksen sihteerin vaihdos

Maisa Tammisen luopuessa sihteerin tehtävästä on hänen jatkajakseen lupautunut Maija

Utchay. Hänet valittiin sihteeriksi hallituksen kokouksessa 17.2. Järjestäytymiskokouksen

päätöksen mukaisesti Maisa Tamminen toimii sihteerinä vuosikokoukseen asti. Hallitus

kiittää Maisaa ansiokkaasta työstä yhdistyksessä ja toivottaa Maijan tervetulleeksi.

 

Turun Piha 2016 -kilpailussa jaettiin palkintoja kuudessa kategoriassa. Lisäksi

palkintolautakunta antoi kunniamainintoja lukuisille osallistujille tuttuun tapaan.

Kunniamaininnat pihakilpailun palkintolautakunta antoi Kupittaan kahdelle

siirtolapuutarhapalstalle. Turun Asemiesomakotiyhdistys oli ehdottanut tunnustuksia

palstoille 21 ja 24. Lämpimät onnittelut Kyllikki Vuoriselle ja Riitta Koskelle. Kiitokset

esimerkillisen hyvästä palstanhoidosta.

http://yle.fi/uutiset/3-9338407

 

Kupittaan siirtolapuutarhan toiminnan, kehittämisen ja säilyttämisen kannalta

on tärkeää että yhdistyksen jäsenet osallistuvat oman palstansa hoitamisen,

talkoiden ja puutarhan sisäisen toiminnan lisäksi yleisölle avoimiin tapahtumiin

omien vahvuuksiensa, kiinnostuksen kohteidensa ja voimavarojensa mukaan.

Vastuuhenkilöt odottavat yhteydenottoasi. Ilmoittautua voi myös

kevätvuosikokouksessa.Tervetuloa mukaan!

 

Ollaan yhteyksissä ja tavataan kokouksessa!

Hallituksen puolesta,

Eija Meriluoto

puheenjohtaja

040 7546858

eija.meriluoto@gmail.com

 

Otteita jäsenkijreestä 5/2016

 

Kupittaan ryhmäpuutarhayhdistys ry JÄSENKIRJE joulukuu/2016

 

Kokouskuulumisia ja yhteistyötahojen terveisiä!

Kiitos kaikille jotka pääsitte osallistumaan syyskokoukseen ja joulujuhlaan!.

Kupittaan ryhmäpuutarhayhdistys ry, hallitus v.2017

Puheenjohtaja: Eija Meriluoto

Varsinaiset jäsenet: Paula Heiska Timo Kolattu Kirsi Lindström Anna-Maija Tiilikainen Raimo Tuominen Tapani Savelainen

Varajäsenet: Maritta Danielsson Mari Kivijärvi Pekka Liipola

Hallitus valitsee järjestäytymiskokouksessa keskuudestaan vuosittain varapuheenjohtajan ja keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin ja taloudenhoitajan sekä muut tarpeelliset toimihenkilöt.

Syyskokouksessa hyväksyttiin toimintasuunnitelma ensi vuodelle. Suunnitelman mukaisesti osallistumme mahdollisuuksien mukaan seuraaviin avoimiin tapahtumiin:

– Piha- ja Puutarhamessut Turku 31.3-2.4.17

– Knit'n'Tag neulegraffititapahtuma 13.5.17.

– Valtakunnallinen Ravintolapäivä 20.5.17

– Valtakunnallinen Siivouspäivä/ kirpputori 27.5.17

– Avoimien puutarhojen päivä 2.7.17

– Turun päivä, syyskuun 3.sunnuntai

– Vanhusten viikko Valtakunnallinen iäkkäiden ulkoilupäivä 5.10.17

Lisäksi yhdistys järjestää jäsenille kesäretken ja virkistys-, toiminta- sekä koulutustapahtumia joista tiedotetaan puutarhakaudella tapahtumakalenterissa ilmoitustaululla.

Toivomme jäsenten aktiivista osallistumista tapahtumien suunnitteluun ja toteuttamiseen oman kiinnostuksen kohteen mukaan.

Yhteistyö Turun Yliopiston, Luonnonvarakeskuksen ja 4H yhdistyksen kanssa jatkuu. Valitettavasti Rikala Puutarhasäätiö ei myöntänyt yhdistyksellemme anottua apurahaa. Osallistumme keväällä Piha- ja Puutarhamessuille viime vuoden tapaan Aaja Peuran toteuttamalla Perinnekasviosastolla. Yhtenä teemana on omenapuiden ymppääminen. Kupittaan osaston teemaksi Aaja ehdotti messuilla esiteltäväksi mitä Kupittaalla juuri nyt tehdään, mitä tapahtuu ja myös mitä on suunniteltu tehtäväksi.

Sirkku Pihlmanin suunnitelmissa on viime kevään tapaan saada kokoon Turun yliopiston kurssi johon osallistuvat opiskelijat voisivat yhdessä puutarhalaisten kanssa valmistella messuosastoa.

Terveiset ja kiitokset projektikoordinaattori Nea Kososelta: Retkikaverit jatkavat käyntejä Kurjenmäkikodissa joka keskiviikko klo 13.00. Aktiivinen kaiken ikää- hankkeen päättymisen jälkeen toiminnan ohjaajana toimii Reija Vähämäki Puh; 0405949017 reija.vahamaki@turku.fi Toiminnasta kiinnostuneet ovat lämpimästri tervetulleita mukaan! https://www.turku.fi/minustako-vapaaehtoinen Sivulta löytyy video joka on osittain kuvattu Kupittaan siirtolapuutarhassa.

Turun 4H yhdistys vietti marraskuussa 70 v juhlia. Puheenjohtaja ja Paula Heiska edustivat Kupittaan ryhmäpuutarhayhdistystä kutsutilaisuudessa. Toiminnanjohtaja Paula Harjamäen mukaan 4H-nuorten yrittäjien kahvilatoiminnan on tarkoitus jatkua kesällä 2017. Toimintaa suunnitellaan maaliskuussa.

Syyskokouksen asialistalla olleesta Suomen Siirtolapuutarhaliiton jäsenyyttä päätettiin jatkaa.

Yhdistyksen jäsenmaksu päätettiin pitää entisen suuruisena.

Sirkku Pihlmanin,Turun yliopisto, Maarit Heinosen, Luke, Krpy:n puheenjohtajan ja Kiinteistötoimialajohtaja Ilkka Uusi-Uolan yhteispalaverissa tutkijat kertoivat puutarhalla tehdyistä kasvikartoituksista ja muista säilyttämistä puoltavista näkökohdista. Uusi-Uolan mukaan Kupittaan siirtolapuutarha ei tule kaupungin päättäjien käsittelyyn tänä vuonna.

Valtakunnallisena vuoden 2017 teemana on Suomi100v, Suomen Siirtolapuutarhaliiton ensi vuoden aiheena on Monimuotoisuus palstalla ja Kupittaalla Ekologinen puutarhanhoito sisältäen mm. kompostikehikkotalkoot ja Uudenmaantien puoleisen ns.suoja-alueen perinne- ja perhoskukkaviljely. Lisäinfoa toiminnasta jäsenkirjeissä talven ja kevään aikana.

Kupittaan ryhmäpuutarhayhdistys ry kiittää yhteistyöstä ja toivottaa Rauhallista Joulua ja Ekologista Uutta Vuotta!

Eija Meriluoto

puh.joht

0407546858

eija.meriluoto@gmail.com


OTTEITA JÄSENKIRJEESTÄ 4/2016/marraskuu
Kokous- ja joulujuhlakutsu


On tullut aika suunnata ajatukset ensi vuoteen ja tulevaan toimintaan.
Käy palstalla myös talvikautena ja lue ilmoitustaulun tiedotteita.


SYYSKOKOUS (henkilökohtainen jäsenirje toimitettu jokaiselle jäsenelle erikseen)
Keskusmajalla sunnuntaina 20.11. klo 14.00.


Tarjolla glögiä ja piparkakkuja.


Osallistumalla voit vaikuttaa yhdistyksen hallituksen kokoonpanoon ja puutarhan toimintaan.
Toivomme aktiivisuutta toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen. Toimintasuunnitelman perustana ovat yhteistyötahojen kanssa jatkettava toiminta, ekologisen puutarhanhoidon ja kompostoinnin  kehittäminen, puutarhan kokonaisvaltainen kunnossapito, avoimet tapahtumat ja toiminnalliset talkoot. Yhdistyksen toiminta perustuu aktiiviseen yhteistyöhön kirjattujen tavoitteiden ja
päämäärien saavuttamiseksi.

JOULUJUHLAA vietetään kokouksen jälkeen (jäsenille).
Tarjolla riisipuuroa, kahvia/teetä ja joulutorttuja.Ohjelmassa yhteislaulua ja mukavaa
yhdessäoloa. Tuo joulupukin säkkiin n. 5 eur arvoinen paketti niin saat tontuilta lahjan.
TERVETULOA!
Hallituksen puolesta
Eija Meriluoto, puh.joht, 0407546858, eija.meriluoto@gmail.com

 Kupittaan ryhmäpuutarhayhdistys ry

 

Otteita JÄSENKIRJEeestä  2/2016

 

                                                   KEVÄTTERVEHDYS!

 

Yhdistyksen alkuvuosi on alkanut aktiivisen yhteistoiminnan merkeissä

-Turun Yliopisto,  museologian oppiaine ja Luonnonvarakeskus, Luke:

Valokuvanäyttelyyn on saatu entisten ja nykyisten mökkiläisten ottamia kuvia Kupittaalta vuosien varrelta. Kuvien ja niihin liittyvien tietojen kokoaminen jatkuu myös näyttelyn jälkeen.  Kuvia voi edelleen toimittaa. Yhteydenotot:

Sirkku Pihlman Ty/museologia 041 4489554

sirkku.pihlman@utu.fi   

-Suomen siirtolapuutarhaliitto toivottaa yhdistyksen tervetulleeksi.  Yhdistyksen  jäsenille lähetetään viisi lehteä v. 2016 aikana. Siirtolapuutarhalehti 1/2016 ilmestyy maaliskuun lopussa.

 

KEVÄTVUOSIKOKOUS

lauantaina 19.3 klo 15.00 Keskusmajalla. Ennen varsinaisen kokouksen alkua tutkija Sirkku Pihlman ja museopuutarhuri Aaja Peura kertovat  Turun yliopiston museologian puutarhakurssin, Piha&Puutarha-messujen valokuvanäyttelyn  ja  muiden  yhteistyösuunnitelmien ajankohtaisista kuulumisista. Varsinainen vuosikokous alkaa esittelytilaisuuden  ja kahvitarjoilun  jälkeen n. klo 15.30.  Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat: Kuullaan toimintakertomus ja hyväksytään tilinpäätös, tuloslaskelma ja tase, vuodelta 2015. Muita kokouksessa käsiteltäviä asioita:

 • päätetään vuosikokouskutsujen lähettämistavoista.
 • toimikuntien esittelyä
 • yhdyskuntapalvelun jatkuminen puutarhalla.
 • ajankohtaisia kuulumisia

Toivomme runsasta osanottoa ja aktiivista keskustelua meille kaikille tärkeistä puutarhaa koskevista asioista. Tervetuloa!

 

PUUTARHAN KEVÄT

Omenapuiden leikkaus

Yhdistys on hankkinut  Fiskarsin oksaleikkurin teleskooppivarrella. Jäsenillä on mahdollisuus lainata leikkuria.Yhteydenotot Raimo Tuominen 040 3526961

 • Muistathan sulkea puutarhan pääportin lähtiessäsi.

 

KAUPUNGIN UUTISIA

Projektiryhmän työn tulokset eivät edenneet  käsittelyssä viime vuoden puolella kaupungin  suunnitelman mukaisesti kiinteistöliikelaitoksen työkiireiden vuoksi. Ilkka Uusi-Uola on  puhelinkeskustelussa kertonut perehtyvänsä materiaaliin perusteellisesti alkuvuodesta ja esittely on valmistumassa huhtikuun loppuun mennessä  jonka jälkeen asia etenee kaupunginhallituksen käsittelyyn. Ajankohdasta ei ole annettu  yhdistykselle tarkempaa tietoa.

 

NETTILINKKEJÄ:

http://www.siirtolapuutarhaliitto.fi/

http://www.turkulainen.fi/artikkeli/358720-kupittaan-siirtolapuutarha-keraa-valokuvia

http://www.turunmessukeskus.fi/tapahtuma/piha-puutarha/

 

Tapaamisiin kevätkokouksessa! Hallitus

Eija Meriluoto, puheenjohtaja, 0407546858    eija.meriluoto@gmail.com

Kupittaan ryhmäpuutarhayhdistys ry AJANKOHTAISTA 

 

JÄSENKIRJE, syyskuu 2015 YLEISIÄ OHJEISTUKSIA

 

 

 

SYYSKOKOUSKUTSU

 

YHDISTYKSEN JOULUJUHLA 

 

 SYYSTERVEHDYS

 

Vaiherikas ja aktiivinen juhlavuosi on kääntynyt syksyyn. On aika kiittää jäseniä, toimijoita, työryhmiä, yhteistyötahoja ja hallitusta yhteistoiminnallisesta puutarhakaudesta. Lämmin kiitos talkoisiin osallistuneille ja talkoopäällikölle sekä -emännälle. Erityiskiitos 

juhlatoimikunnalle, remonttiryhmälle ja juhlavieraille 80v päivämme onnistumisesta.

Nyt suunnataan katse kohti syyskokousta ja tulevaa toimintakautta 2016.

 

Ilman jäseniä ei ole yhdistystä. Yhdistyksen toiminta on verrannollinen jäsenistön määrään, 

aktiivisuuteen ja osallisuuteen. Aktiivisessa yhdistyksessä hallituksen on helppo toimia. 

Lisäksi yhdistys tarvitsee tukijoita ja yhteistyökumppaneita toimintansa kehittämiseen. 

Yhteisöllisyys antaa voimaa ja tulevaisuuden toivoa.

 

4H-yhdistyksen nuorten kesäkahvila, Manillan kuvataidekeskuksen leirit ja Turun 

Sunnuntaimaalarien taidenäyttely ovat tuoneet uutta positiivista näkyvyyttä. Knittin Tag , Avoimet portit, Siivouspäivä ja Ravintolapäivä ovat tapahtumia joihin yhdistyksemme on v.2015 osallistunut. Hyvin sujuneita toimintoja kannattaa jatkaa ja kehittää myös ensi kaudella ja niihin osallistumisesta saattaa poikia uusia yhteistyötahoja.

 

Toimintasuunnitelma ja talousarvio kulkevat käsi kädessä ohjeistaen hallitusta toiminnan 

toteutuksessa. Toimintasuunnitelman laatimiseen hallitus toivoo jäsenistönsä ehdotuksia ja 

ideoita esim. retkikohde, tapahtuma, yhteistyötaho, harrastetoiminta, kurssit, koulutus, 

hankinnat, suoja-alueen kunnossapito ja kehittäminen.

 

Mikä yhdistyksen toiminta /toimikunta kiinnostaa sinua? Perinteiden vaalimisen ja 

kulttuurihistorian tallentamisen lisäksi tarvitaan tulevaisuuteen suuntaavia toimintastrategioita, kehittämisideoita ja tietoteknisiä taitoja. 

 

 Kupittaan ryhmäpuutarhayhdistys ry:n 

 

 varsinainen syyskokous 

 

 lauantaina 21.11 klo 15.00

 

 keskusmajalla 

 

Syyskokouksessa valitaan hallituksen puheenjohtaja, varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle ja kolme varajäsentä. Päätetään talousarviosta ja esitetään toimintasuunnitelma vuodelle 2016, sekä muut sääntöjen määräämät asiat. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen varsinaisen kokouksen käsiteltäväksi on hänen ilmoitettava siitä 

kirjallisesti hallitukselle vähintään kuukausi ennen kokousta.

 

 Kokouksen jälkeen vietämme yhdistyksen perinteistä JOULUJUHLAA. Puurotarjoilun lisäksi ohjelmassa on yhteislaulua ja mukavaa yhdessäoloa. Tuo Joulupukin säkkiin n.5 eur arvoinen paketti niin saat tontuilta lahjan

 

 <3 TERVETULOA <3

Kupittaan ryhmäpuutarhayhdistys ry rek nro 44801 otteita JÄSENKIRJEESTÄ 1/2016

 

Hyvää uutta vuotta!

Kiitos syyskokoukseen osallistuneille jäsenille aktiivisuudesta!

Vuoden 2016 hallituksen kokoonpano on seuraava: puheenjohtaja Eija Meriluoto, Paula Heiska, Timo Kolattu, Hannu Laaksonen, Tapani Savelainen, Raimo Tuominen ja Päivi Wilén. Varajäseninä toimivat Pekka Liipola, Maritta Danielsson ja Anna-Maija Tiilikainen.

 

Järjestäytymiskokouksessaan 12.1.16 hallitus valitsi varapuheenjohtajaksi Päivi Wilénin, taloudenhoitajaksi Anna-Maija Tiilikaisen ja sihteeriksi Maisa Tammisen.

Lisäksi nimettiin seuraavat (toimintanimikkeet täsmentyvät myöhemmin) toimikunnat/vastuuhenkilöt:

virkistystoimikunta/Timo Kolattu, kunnossapito- ja talkootoimikunta/Raimo Tuominen ja Tapani Savelainen, luovan toiminnan toimikunta/Hannu Laaksonen, puutarhaviljelyn toimikunta/Paula Heiska sekä tapahtumatoimikunta/Anna-Maija Tiilikainen

 

Eija Meriluoto.,puh.joht. eija.meriluoto@gmail.com puh. 040 7546858

Hei,

ohessa otteita viimeisestä jäsenkijreestä:

Kupittaan ryhmäpuutarhayhdistys ry

JÄSENKIRJE 15.4.2015

 

Puutarhakausi 2015 on virallisesti alkanut ja kevät saapunut Kupittaalle.

Kiitos kevätvuosikokoukseen osallistuneille aktiivisuudesta!

Kevään yhdistysasioista yksi näkyvimmistä on palstojen kunnossapito ja puutarhamme yleinen siisteys. Hallitus on tehnyt kierroksen puutarhassa ja muistuttaa kaikkia mökkiläisiä viihtyisän yleisilmeen merkityksestä. 

Talkoot

Talkoita on juhlavuoden aikana yhteensä 5, joista yksi keskusmajan siivouspäivät, pidetään maanantaisin klo 17 - 19 seuraavasti: 11.5., 18.5. (siivous), 8.6. sekä 6.7.2015. Syksyn talkoopäivä ilmoitetaan myöhemmin.

Kesävesi 

Avaus yöpakkasten loputtua. Puheeenjohtajan pyynnöstä keskusmajan ulkoseinät tullaan pesemään ja mahdollisuuksien mukaan kattoa puhdistetaan kaupungin toimesta. 

Avointen porttien päivä 23.5. klo 12 – 16.00

Kuppis Kaffila on avoinna samaan aikaan keskusmajalla. Anna-Maija Tiilikainen ja Paula Heiska vastaavat

kahvilatoiminnan järjestämisestä. Lisää henkilökuntaa tarvitaan! Ilmoittautumiset Anna-Maijalle puh.

Valtakunnalliseen Siivouspäivään 23.5 liittyvään kirpputoritoimintaan saavat palstalaiset osallistua vapaasti parhaaksi katsomallaan tavalla. Keskusmajan pihamaa on avoinna myös ulkopuolisille myyjille.

Puheenjohtaja ilmoittaa puutarhamme tapahtumakartalle

23.5.15 klo 10 alk. Knit 'n' Tag Turku –tapahtumaan osallistutaan Kupittaan siirtolapuutarhan näkyvyyden edistämiseksi.  Seuraa ilmoitustaulua!

Perenna/taimimyynti avointen porttien päivänä Vapaaehtoisia tarvitaan kasvien kaivuuseen ja kuljetukseen sekä myyntiin! 

4H-Yhteistyöstä infoa

4-H nuoret avaavat pop-up-kahvilan, joka on avoinna keskiviikoisin klo 17 - 19 sekä sunnuntaisin klo 16 -

19 kesäkuun alusta elokuun loppuun. Kahvilan avajaiset ovat 3.6.15 klo 17.00.  Kahvilassa on mahdollista myydä nuorten toimesta myös

mökkiläisten omia tuotteita, käsitöitä sekä esim. Kupittaan siirtolapuutarha-aiheisia postikortteja. 

Lisäksi 4H yhdistys hoitaa kesällä kasvilavaviljelystä, keskusmajan kesäkukkia sekä järjestää leiriviikon

alkajaisiksi Kupittaan siirtolapuutarhassa ma 15.6. lasten puutarhapäivän klo 9-15.00.

Kasvikartoitus

Pertti Dahlström on kiinnostunut tekemään kasvikartoitusta. Hän on tehnyt kartoistusta harrastuksena jo 35 vuotta eri yliopistoille ja laitoksille Lisäinfoa ennen kesää. Ilmoita kiinnostuksesi puheenjohtajalle.

Mökkien edelleen vuokraaminen

Mökin vuokraaminen huoneenvuokrasopimuksella on mahdollista. Samalla vuokraaja antaa palstaan käyttöoikeuden ja

toivottavasti velvoittaa vuokralaista palstan hyvään hoitoon. Tällä tavalla menetellessä pitää kuitenkin muistaa, että palstanvuokraaja on yhä sopimussuhteessa kaupunkiin, ja hän vastaa mm. palstanvuokran

suorittamisesta ja niistä velvoitteista, joita mahdollisesti kaupungin taholta palstanvuokraajiin nähden asetetaan.

 

Hyvää kevättä kaikille! Hallituksen puolesta: Eija Meriluoto, puh.joht

eija.meriluoto@gmail.com puh. 0407546858